Kiểm tra "ma men", mỗi người dùng một ống thổi đo nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông đưa vào sử dụng thiết bị mới kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông đưa vào sử dụng thiết bị mới kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông đưa vào sử dụng thiết bị mới kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh T.Vương
Lên top