Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của giám đốc làm trang trại trên đất rừng

Trang trại trên đất rừng của Giám đốc Cty lâm nghiệp Đường 9. Hiện vị giám đốc đã làm đơn xin trả lại diện tích đất rừng này. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại trên đất rừng của Giám đốc Cty lâm nghiệp Đường 9. Hiện vị giám đốc đã làm đơn xin trả lại diện tích đất rừng này. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại trên đất rừng của Giám đốc Cty lâm nghiệp Đường 9. Hiện vị giám đốc đã làm đơn xin trả lại diện tích đất rừng này. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top