Kiểm tra công tác phòng chống bão số 7 tại Ninh Bình

Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài và đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống cơn bão số 7 tại huyện Kim Sơn, Nin Bình. Ảnh: NT
Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài và đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống cơn bão số 7 tại huyện Kim Sơn, Nin Bình. Ảnh: NT
Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài và đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống cơn bão số 7 tại huyện Kim Sơn, Nin Bình. Ảnh: NT
Lên top