Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Bình

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Yên Khánh B (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) Ảnh: NT
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Yên Khánh B (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) Ảnh: NT
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Yên Khánh B (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) Ảnh: NT
Lên top