Kiểm tra các cty cung cấp thực phẩm sau vụ bữa ăn công nhân có sán trong cá

BQL ATTP TP Đà Nẵng làm việc với Cty An Thạnh vào ngày 18.6. ảnh: TT
BQL ATTP TP Đà Nẵng làm việc với Cty An Thạnh vào ngày 18.6. ảnh: TT
BQL ATTP TP Đà Nẵng làm việc với Cty An Thạnh vào ngày 18.6. ảnh: TT
Lên top