Kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Nai

Chỉ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng (thứ 4 từ trái qua) trao quà động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt. Ảnh: Minh Châu
Chỉ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng (thứ 4 từ trái qua) trao quà động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt. Ảnh: Minh Châu
Chỉ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng (thứ 4 từ trái qua) trao quà động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt. Ảnh: Minh Châu
Lên top