Kiểm tra cá thể "lạ” xuất hiện trong giếng nước của người dân ở Quảng Trị

Cá thể sinh vật chưa xác định trong nước giếng của người dân. Ảnh: NDCC.
Cá thể sinh vật chưa xác định trong nước giếng của người dân. Ảnh: NDCC.
Cá thể sinh vật chưa xác định trong nước giếng của người dân. Ảnh: NDCC.
Lên top