Kiểm soát y tế chặt chẽ tại cửa ngõ thành phố Hải Phòng

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại chân cầu Nghìn. Ảnh: Đặng Luân
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại chân cầu Nghìn. Ảnh: Đặng Luân
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại chân cầu Nghìn. Ảnh: Đặng Luân
Lên top