Kiểm soát tốt “vùng đỏ”, Thành phố Gia Nghĩa được gỡ lệnh phong tỏa

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch ở Thành phố Gia Nghĩa trong đợt phong tỏa theo Chỉ thị 16. Ảnh: Bảo Lâm
Một chốt kiểm soát phòng chống dịch ở Thành phố Gia Nghĩa trong đợt phong tỏa theo Chỉ thị 16. Ảnh: Bảo Lâm
Một chốt kiểm soát phòng chống dịch ở Thành phố Gia Nghĩa trong đợt phong tỏa theo Chỉ thị 16. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top