Kiểm soát tốt dịch COVID-19, Gia Lai cho hoạt động lại một số dịch vụ

Gia Lai cho hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ảnh T.T
Gia Lai cho hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ảnh T.T
Gia Lai cho hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ảnh T.T
Lên top