Kiểm soát thông tin đăng kiểm nhằm truy vết kịp thời

Lưu trữ danh sách người và phương tiện đến đăng kiểm nhằm truy vết kịp thời. 
Ảnh: GT
Lưu trữ danh sách người và phương tiện đến đăng kiểm nhằm truy vết kịp thời. Ảnh: GT
Lưu trữ danh sách người và phương tiện đến đăng kiểm nhằm truy vết kịp thời. Ảnh: GT
Lên top