Kiểm soát người từ TP.HCM về Quảng Ngãi bằng đường hàng không

Kiểm soát người từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi bằng đường hàng không. Ảnh: Thanh Chung
Kiểm soát người từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi bằng đường hàng không. Ảnh: Thanh Chung
Kiểm soát người từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi bằng đường hàng không. Ảnh: Thanh Chung
Lên top