Kiểm soát du khách, Đà Nẵng cần tính kỹ công năng của Sơn Trà

Đà Nẵng thực hiện cấm xe, hạn chế giờ tham quan Sơn Trà từ ngày 15.11.
Đà Nẵng thực hiện cấm xe, hạn chế giờ tham quan Sơn Trà từ ngày 15.11.
Đà Nẵng thực hiện cấm xe, hạn chế giờ tham quan Sơn Trà từ ngày 15.11.
Lên top