Kiểm soát chặt tàu thuyền ngoại tỉnh vào cảng Quảng Trị để phòng COVID-19

Biên phòng Quảng Trị nhắc nhở ngư dân trên các tàu cá nâng cao các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Biên phòng Quảng Trị nhắc nhở ngư dân trên các tàu cá nâng cao các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Biên phòng Quảng Trị nhắc nhở ngư dân trên các tàu cá nâng cao các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top