Kiếm soát chất lượng nước sạch: Quá nhiều lỗ hổng

Nguồn nước mặt sông Sài Gòn - Đồng Nai cấp cho 10 triệu dân TPHCM đang bị ô nhiễm. Ảnh: SƠN TÙNG - HUYỀN TRÂN
Nguồn nước mặt sông Sài Gòn - Đồng Nai cấp cho 10 triệu dân TPHCM đang bị ô nhiễm. Ảnh: SƠN TÙNG - HUYỀN TRÂN
Nguồn nước mặt sông Sài Gòn - Đồng Nai cấp cho 10 triệu dân TPHCM đang bị ô nhiễm. Ảnh: SƠN TÙNG - HUYỀN TRÂN
Lên top