Kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19: Cuối năm áp lực dồn dập

Những cánh đồng nửa khô nửa ngập kiểu này càng khiến cho việc tuần tra biên giới thêm khó khăn, vất vả. Ảnh: Lục Tùng
Những cánh đồng nửa khô nửa ngập kiểu này càng khiến cho việc tuần tra biên giới thêm khó khăn, vất vả. Ảnh: Lục Tùng
Những cánh đồng nửa khô nửa ngập kiểu này càng khiến cho việc tuần tra biên giới thêm khó khăn, vất vả. Ảnh: Lục Tùng
Lên top