Kiểm lâm bắt 'rắn thần', người dân mới chịu rời hiện trường

Người dân tụ tập cúng bái mê tín dị đoan bên ngôi mộ vô danh sau khi xuất hiện cặp rắn nước.
Người dân tụ tập cúng bái mê tín dị đoan bên ngôi mộ vô danh sau khi xuất hiện cặp rắn nước.
Người dân tụ tập cúng bái mê tín dị đoan bên ngôi mộ vô danh sau khi xuất hiện cặp rắn nước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top