Kiểm điểm, xử lý sai phạm trong vụ “bãi rác Đa Phước”

Xử lý rác tại bãi rác Đa Phước vẫn chủ yếu là... chôn lấp. Ảnh: C.H
Xử lý rác tại bãi rác Đa Phước vẫn chủ yếu là... chôn lấp. Ảnh: C.H
Xử lý rác tại bãi rác Đa Phước vẫn chủ yếu là... chôn lấp. Ảnh: C.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM