Bình Phước:

Kiểm điểm Phó Chủ tịch HĐND huyện không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch

Lên top