Kiểm điểm nếu thiếu quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tàu giã cào khai thác hải sản bất hợp pháp bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: TT.
Tàu giã cào khai thác hải sản bất hợp pháp bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: TT.
Tàu giã cào khai thác hải sản bất hợp pháp bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: TT.
Lên top