Kiểm điểm hiệu trưởng trường tiểu học “lạm thu” đầu năm học

Trường Tiểu học số 2 Nam Lý - nơi phát hiện tình trạng "lạm thu" đầu năm học 2017 - 2018. Ảnh: Lê Phi Long
Trường Tiểu học số 2 Nam Lý - nơi phát hiện tình trạng "lạm thu" đầu năm học 2017 - 2018. Ảnh: Lê Phi Long
Trường Tiểu học số 2 Nam Lý - nơi phát hiện tình trạng "lạm thu" đầu năm học 2017 - 2018. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top