Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kiểm điểm chủ tịch huyện chi 1,3 tỉ đồng làm đường cho doanh nghiệp khai thác cát

Tuyến đường vào mỏ cát thôn Ngân Giang (xã Tịnh Hà). Ảnh: T.H
Tuyến đường vào mỏ cát thôn Ngân Giang (xã Tịnh Hà). Ảnh: T.H