Kiểm điểm các cá nhân giao đất trái luật cho người nhà giám đốc Sở KHĐT

Đến nay, UBND huyện Quốc Oai đã hoàn thành việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả 2 dự án. Ảnh VOV
Đến nay, UBND huyện Quốc Oai đã hoàn thành việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả 2 dự án. Ảnh VOV
Đến nay, UBND huyện Quốc Oai đã hoàn thành việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả 2 dự án. Ảnh VOV
Lên top