Kiểm điểm 21 tập thể và cá nhân sai phạm về đất đai

Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang (nguồn haugiang.gov.vn)
Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang (nguồn haugiang.gov.vn)
Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang (nguồn haugiang.gov.vn)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top