Kịch tính cuộc đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

Đua thuyền độc mộc được xem là nét văn hóa đặc sắc ở vùng hồ Lắk.
Đua thuyền độc mộc được xem là nét văn hóa đặc sắc ở vùng hồ Lắk.
Đua thuyền độc mộc được xem là nét văn hóa đặc sắc ở vùng hồ Lắk.
Lên top