Kịch bản phụ tải điện cao nhất lịch sử liệu có lặp lại?

EVN Hà Nội cho biết đã chủ động có giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo nhu cầu điện cho năm 2020. Ảnh: EVN Hà Nội cung cấp.
EVN Hà Nội cho biết đã chủ động có giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo nhu cầu điện cho năm 2020. Ảnh: EVN Hà Nội cung cấp.
EVN Hà Nội cho biết đã chủ động có giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo nhu cầu điện cho năm 2020. Ảnh: EVN Hà Nội cung cấp.
Lên top