Kịch bản nào nếu đập hồ Kẻ Gỗ gặp tình huống xấu

Nước hồ Kẻ Gỗ sẽ lên mức báo động cao, nguy cơ vỡ đập. Ảnh:T.L
Nước hồ Kẻ Gỗ sẽ lên mức báo động cao, nguy cơ vỡ đập. Ảnh:T.L
Nước hồ Kẻ Gỗ sẽ lên mức báo động cao, nguy cơ vỡ đập. Ảnh:T.L
Lên top