Khuyến khích khách sạn ở TPHCM nhận 1 khách/phòng để phòng chống COVID-19

Khuyến khích các cơ sở lưu trú ở TPHCM nên nhận 1 khách/phòng. Ảnh: Huân Cao
Khuyến khích các cơ sở lưu trú ở TPHCM nên nhận 1 khách/phòng. Ảnh: Huân Cao
Khuyến khích các cơ sở lưu trú ở TPHCM nên nhận 1 khách/phòng. Ảnh: Huân Cao
Lên top