Khuyến khích đồng bào Khmer tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây tại nhà

Một hoạt động trong mùa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Ảnh Nhật Hồ.
Một hoạt động trong mùa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Ảnh Nhật Hồ.
Một hoạt động trong mùa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top