Khuyến khích cán bộ “nhường ghế”, Đà Nẵng tự tin có lựa chọn tốt hơn

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang có đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực, là những lựa chọn tốt cho các vị trí cao trong bộ máy hành chính, quản lý của thành phố. Ảnh: HV
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang có đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực, là những lựa chọn tốt cho các vị trí cao trong bộ máy hành chính, quản lý của thành phố. Ảnh: HV
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang có đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực, là những lựa chọn tốt cho các vị trí cao trong bộ máy hành chính, quản lý của thành phố. Ảnh: HV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM