Khuyến cáo lao động Việt làm việc tại các vùng công bố dịch virus Corona

Khách Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa du lịch vào thời điểm trước dịch viêm phổi cấp do virus Corona xuất hiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Khách Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa du lịch vào thời điểm trước dịch viêm phổi cấp do virus Corona xuất hiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Khách Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa du lịch vào thời điểm trước dịch viêm phổi cấp do virus Corona xuất hiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top