Khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh, chuyên môn của BS Phong đến đâu?

Bác sĩ Phong trả lời câu hỏi của PV.
Bác sĩ Phong trả lời câu hỏi của PV.
Bác sĩ Phong trả lời câu hỏi của PV.
Lên top