Khung cảnh vắng vẻ tại Phủ Tây Hồ ngày 29 Tết Tân Sửu

Lên top