Khu trường nghìn tỉ của Đại học Thủy lợi "ế" sinh viên, vì sao?

Một dãy phòng học khang trang của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Một dãy phòng học khang trang của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Một dãy phòng học khang trang của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top