Khu tập thể “đất vàng” 93 Láng Hạ đang thành khu nhà hoang

Khu tập thể 93 Láng Hạ biến thành nhà hoang ngay giữa mặt đường.
Khu tập thể 93 Láng Hạ biến thành nhà hoang ngay giữa mặt đường.
Khu tập thể 93 Láng Hạ biến thành nhà hoang ngay giữa mặt đường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM