Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khu tập thể “đất vàng” 93 Láng Hạ đang thành khu nhà hoang

Khu tập thể 93 Láng Hạ biến thành nhà hoang ngay giữa mặt đường.
Khu tập thể 93 Láng Hạ biến thành nhà hoang ngay giữa mặt đường.