Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khu tập thể cũ Hà Nội: “Ô thoát hiểm cheo leo, chết vì ngã chứ chẳng chết cháy!”