Khu tái định cư chỉ có 1 hộ dân... đến ở

Khu tái định cư ở thành phố 15 năm chỉ có 1 hộ dân đến ở. Ảnh: Bảo Lâm
Khu tái định cư ở thành phố 15 năm chỉ có 1 hộ dân đến ở. Ảnh: Bảo Lâm
Khu tái định cư ở thành phố 15 năm chỉ có 1 hộ dân đến ở. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top