Khu phố 14.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng: "Vay tiền ăn, nợ tiền trọ"

Người dân mong ngóng nhận chính sách hỗ trợ để có tiền trang trải cuộc sống.
Người dân mong ngóng nhận chính sách hỗ trợ để có tiền trang trải cuộc sống.
Người dân mong ngóng nhận chính sách hỗ trợ để có tiền trang trải cuộc sống.
Lên top