Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định): Phạt cứ phạt, lấn chiếm cứ lấn chiếm

Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội hồi tháng 3.2019. Ảnh: N.T
Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội hồi tháng 3.2019. Ảnh: N.T
Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội hồi tháng 3.2019. Ảnh: N.T
Lên top