Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc lần đầu đưa xe điện vào hoạt động

Dịch vụ xe điện chở du khách tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Dịch vụ xe điện chở du khách tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Dịch vụ xe điện chở du khách tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top