Không vì nới lỏng mà lơi lỏng công tác phòng dịch ở Hà Nội

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Lên top