“Không vào được thành phố, tài xế chúng tôi sống ở đâu?”

Lên top