Không tự ý cho cán bộ công chức tạm nghỉ để cách ly khi chưa có yêu cầu

Bộ LĐTBXH yêu cầu các đơn vị không tự ý cho cán bộ công chức tạm nghỉ để cách ly khi chưa có yêu cầu. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Bộ LĐTBXH yêu cầu các đơn vị không tự ý cho cán bộ công chức tạm nghỉ để cách ly khi chưa có yêu cầu. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Bộ LĐTBXH yêu cầu các đơn vị không tự ý cho cán bộ công chức tạm nghỉ để cách ly khi chưa có yêu cầu. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Lên top