Không thi tuyển phương án kiến trúc Cầu Vĩnh Tuy 2

Sửa chữa cầu Vĩnh Tuy. Ảnh LĐO
Sửa chữa cầu Vĩnh Tuy. Ảnh LĐO
Sửa chữa cầu Vĩnh Tuy. Ảnh LĐO
Lên top