Không thể về chịu tang cha, cô gái phải lập bàn thờ tạm ở khu cách ly

Ban điều hành khu cách ly lập bàn thờ tạm để cô gái có thể vái vọng cha khi không thể về chịu tang. Ảnh: Dương Bình
Ban điều hành khu cách ly lập bàn thờ tạm để cô gái có thể vái vọng cha khi không thể về chịu tang. Ảnh: Dương Bình
Ban điều hành khu cách ly lập bàn thờ tạm để cô gái có thể vái vọng cha khi không thể về chịu tang. Ảnh: Dương Bình
Lên top