Bộ GTVT kiến nghị tăng phí để cứu doanh nghiệp BOT:

Không thể dồn gánh nặng lên người dân

Trạm thu phí BOT T2 (Cần Thơ). Ảnh: Trần Lưu
Trạm thu phí BOT T2 (Cần Thơ). Ảnh: Trần Lưu
Trạm thu phí BOT T2 (Cần Thơ). Ảnh: Trần Lưu
Lên top