“Không thể đổ lỗi cho việc thiếu kiến thức CNTT để gia hạn điều tra nhiều lần”

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top