Không thể cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm ở Sóc Sơn vào tháng 12

Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Lên top