Thanh Hóa:

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi cho việc tặng hoa không đúng quy định

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ngày 5.1. Ảnh: Minh Hiếu
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ngày 5.1. Ảnh: Minh Hiếu
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ngày 5.1. Ảnh: Minh Hiếu
Lên top