CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CHẬM TIẾN ĐỘ:

Không rõ trách nhiệm, không giải quyết được

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) Sau 8 lần sai hẹn đến nay vẫn chưa được khai thác. Ảnh: PV
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) Sau 8 lần sai hẹn đến nay vẫn chưa được khai thác. Ảnh: PV
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) Sau 8 lần sai hẹn đến nay vẫn chưa được khai thác. Ảnh: PV
Lên top